2016-04-12 Ireneusz Predki Order Of Polonia Restituta - Polish Home Seattle PHA