2015-05-09 Kaz Poznanski Exhibit At Fountainhead Gallery - Polish Home Seattle PHA